Bakalářské obory

Mezinárodní institut podnikatelství a práva v Praze na základě akreditovaných zahraničních studijních programů Státní univerzity – Užhorodské národní univerzity poskytuje bakalářské studium v oborech Právo, Účetnictví a audit Jedná se o šestisemestrální studium pro absolventy s ukončeným středoškolským vzdě­láním s maturitou, příp. vysokoškolským vzděláním.

obor Právo

Bakalářské studium je tříleté, ve formě kombinovaného  a prezenčního studia. K bakalářskému studiu jsou přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, případně vysokoškolským vzděláním. Pro studenty, kteří absolvovali na vyšších odborných školách studijní program blízký studijnímu programu oboru Právo, otevírá MIPP v každém akademickém roce navazující specializační bakalářské studium v oboru Právo. Navazující specializační bakalářské studium pro absolventy VOŠ je studium v celkové délce 4 semestry (2 roky). Mezinárodní institut realizuje navazující specializační bakalářské studium pro absolventy VOŠ prezenční a kombinovanou formou.

obor Účetnictví a finance podniku

Bakalářské studium je tříleté, ve formě kombinovaného a prezenčního studia. K bakalářskému studiu jsou přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, případně vysokoškolským vzděláním. Pro studenty, kteří absolvovali na vyšších odborných školách studijní program blízký studijnímu programu oboru Účetnictví a finance podniku, otevíráme v každém akademickém roce navazující specializační bakalářské studium. Navazující specializační bakalářské studium pro absolventy VOŠ je studium v celkové délce 4 semestry (2 roky). Mezinárodní institut realizuje navazující specializační bakalářské studium pro absolventy VOŠ prezenční a kombinovanou formou.

obor Mezinárodní vztahy

Bakalářské studium je tříleté, ve formě kombinovaného a prezenčního studia. K bakalářskému studiu jsou přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, případně vysokoškolským vzděláním.

obor Ekologie a ochrana životního prostředí

Bakalářské studium je tříleté, ve formě kombinovaného a prezenčního studia. K bakalářskému studiu jsou přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, případně vysokoškolským vzděláním.

obor Environmentální management

Bakalářské studium je tříleté, ve formě kombinovaného a prezenčního studia. K bakalářskému studiu jsou přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, případně vysokoškolským vzděláním.

obor Sociální práce

Bakalářské studium je tříleté, ve formě kombinovaného a prezenčního studia. K bakalářskému studiu jsou přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou, případně vysokoškolským vzděláním.