Akademický rok 2019 / 2020

Harmonogram akademického roku 2019 / 2020

Zahájení akademického roku 18. 9. 2019
Dny otevřených dveří 3. 2., 2. 3., 4. 4., 4. 5., 6. 6. 2020
Rektorské volno
Konec akademického roku 30. 9. 2020
 

Bakalářské a navazující magisterské studium

Imatrikulace
od do
Výuka v zimním semestru 18. 9. 2019 12. 12. 2019
Zápis do zimního semestru pro I. ročníky 13. 7. 2019 31. 8. 2019
Vánoční prázdniny 21. 12. 2019 3. 1. 2020
Zkouškové období v zimním semestru 14. 12. 2019 15. 1. 2020
Výuka v letním semestru 22. 1. 2020 21. 5. 2020
Zkouškové období v letním semestru 23. 5. 2020 30. 6. 2020
Zkouškové období pro III. ročník bakalářského studia 27. 4. 2020 23. 5. 2020
Zkouškové období pro II. ročník navazujícího magisterského studia 27. 4. 2020 23. 5. 2020
Letní prázdniny 1. 7. 2020 31. 8. 2020
Zkouškové období 1. 9. 2020 17. 9. 2020
Předpokládaný termín podání přihlášek pro akademický rok 2019/2020 I. kolo podání přihlášek do 30. 6. 2019
II. kolo podání přihlášek do 31. 8. 2019
Termíny zápisů do akademického roku 2019/2020 budou zveřejněny na úřední desce a na vývěsce studijního oddělení
 

Státní závěrečné zkoušky bakalářské a magisterské (BZK a SZZK)

Konkrétní termíny bakalářských a magisterských státních zkoušek jsou vypisovány na webových stránkách a na vývěsce studijního oddělení
Typ zkoušky Termín zkoušky (od – do) Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce
Bakalářská státní zkouška – BZK 1. 6. 2020 11. 6. 2020 do 23. 5. 2020 do 9. 5. 2020
12. 9. 2020 16. 9. 2020 do 5. 9. 2020 do 26. 8. 2020
Magisterská státní zkouška – SZZK 1. 6. 2020 11. 6. 2020 do 23. 5. 2020 do 9. 5. 2020
12. 9. 2020 16. 9. 2020 do 5. 9. 2020 do 26. 8. 2020
Zadání bakalářských a diplomových prací průběžně, nejpozději rok před konáním obhajoby
Odevzdání závěrečných prací termín bude vždy zveřejněn na webových stránkách školy a současně na vývěsce studijního oddělení
Promoce (bakalářské, magisterské) termín bude vždy zveřejněn na webových stránkách školy a současně na vývěsce studijního oddělení
V Praze dne 27. listopadu 2018 JUDr. PhDr. Ing. rektor