Knihovna

Knihovna Mezinárodního institutu podnikatelství a práva poskytuje knihovnické služby pro pedagogické pracovníky a studenty MIPP. V knihovně je evidována odborná literatura, publikační činnost pedagogických pracovníků, bakalářské a magisterské práce studentů MIPP. Místnost knihovny slouží zároveň jako studovna. Otevřeno pondělí až pátek 10.00–12.00 / 13.00–14.00 Kontaktní osoba: Ing. Nina Brožovská e-mail: skola@mipp.cz tel.: 245 019 240
  • Délka absenční výpůjčky: 3 měsíce (standardní) 1 semestr – vybrané učebnice 1 měsíc – novinky zahraniční literatury
Pouze prezenčně jsou nabízeny fondy příruční knihovny, jako např. encyklopedie, skripta, u kterých je evidován pouze 1 výtisk, bakalářské a magisterské práce studentů MIPP.