Jazykové kurzy

Jednoleté pomaturitní studium jazyků (denní výuka) (od 1.9.2019)

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 13. 6. 2014 byl Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o zapsán do seznamu vzdělávacích institucí, které mohou poskytovat od školního roku 2014/2015 jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou (v našem případě ruský, anglický, španělský a německý jazyk) v souladu s § 15 odst.1 zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 19/2014 Sb a § 67 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

S okamžitou platností zahajujeme průběžný příjem přihlášek až do vyčerpání limitu žáků v plánovaných třídách

ruština

němčina

angličtina

španělština

 

Charakteristika studia

Intenzivní prezenční studium ruštiny, němčiny, angličtiny nebo španělštiny v rozsahu jednoho školního roku umožňuje praktické zvládnutí cizího jazyka. Posluchači jsou rozděleni do vědomostních úrovní podle vstupních znalostí.

Ke studiu se mohou přihlásit především absolventi středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku v kalendářním roce, v němž zahajují jednoletý jazykový kurz. Pro posluchače jsou zachovány veškeré výhody statutu studenta. Tito studenti jsou chápáni jako řádně studující, stát za ně hradí zdravotní pojištění, jejich rodiče pobírají rodinné přídavky . Přihlásit se mohou také maturanti z dřívějších let i další dospělí uchazeči z řad veřejnosti, ovšem bez výše uvedených sociálních výhod.

Studium je zvlášť výhodné pro studenty, kteří nebyli v prvním roce přijati na VŠ a mají zájem o zdokonalení svých jazykových schopností. Studentům, kteří nehodlají studovat VŠ, studium umožní snadněji získat zaměstnání, případně se uplatnit v zahraničí.

Forma přijímacího řízení

Při podání přihlášky student předloží kopii maturitního vysvědčení. Pokud v době podání přihlášky ještě uchazeč maturitní vysvědčení nemá, dodá jej před zahájením výuky, tj. do 29. 8. 2019, případně po vykonání opravné maturitní zkoušky v září. Před nástupem je sepsána řádná smlouva. Dále každý uchazeč absolvuje rozřazovací test (kromě začátečníků). Na základě dosažené úrovně znalostí prokázané v testu bude zařazen do výukové skupiny.

Způsob ukončení

Posluchači získají osvědčení o absolvování jednoletého pomaturitního studia jazyků Mezinárodního institutu podnikatelství a práva. Studium připraví posluchače ke složení zkoušek a mezinárodně uznávaných certifikátů, které jsou uvedeny v „Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek“.

Cena studia

21 000 Kč / školní rok 2019/2020

Školné je možné hradit:

Jednorázově – do 30. 6. 2019 20 000 Kč
Jednorázově – do 25. 8. 2019 21 000 Kč
Pololetně – do 25. 8. 2019 + do 31. 1. 2020 10 500 Kč + 10 500 Kč
Čtvrtletně – do 25. 8. 2019 + do 15. 11. 2019 + do 31. 1. 2020 + do 15. 4. 2020 5 300 Kč + 5 300 Kč 5 300 Kč 5 300 Kč

Bankovní spojení číslo účtu: 2501309224/2010 banka: Fio banka, a.s. variabilní symbol: rodné číslo uchazeče

Poplatek za přijetí přihlášky: zdarma

Vyučujeme dle moderních jazykových učebnic. Učebnice nejsou v ceně školného.

 

Doplňkové studium

Nabízíme možnost studia dalšího jazyka – angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština a ruština, a to v odpoledních nebo večerních kurzech pro veřejnost za zvýhodněnou cenu.

Internet

Učebny jsou vybaveny PŘÍSTUPEM NA INTERNET. Studenti mají ve třídách umožněn přístup na bezdrátovou síť – připojení k internetu vlastními notebooky.

Další informace Vám rádi sdělíme na studijním oddělení MIPP.

V případě zájmu si, prosím, stáhněte přihlášku, vyplňte ji a pošlete poštou, e-mailem, nebo doručte vytištěnou na studijní oddělení MIPP.

Přijďte se informovat: po–pá: 8.00–15.00 hod. Přihláška do jednoletého pomaturitního studia jazyků pro akademický rok 2019/2020