Magisterské obory

Navazující magisterské studium

Mezinárodní institut podnikatelství a práva v Praze na základě akreditovaných zahraničních studijních programů poskytuje navazující magisterské studium v oborech níže uvedených oborech. Jedná se o čtyřsemestrální studium pro absolventy bakalářských studijních oborů blízkých studijnímu oboru navazujícího magisterského studia.

obor Právo a právní věda

Navazující magisterské studium je dvouleté, ve formě kombinovaného studia. Podmínkou přijetí ke studiu do navazujícího mgr. studia je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu Právní specializace.

obor Účetnictví a audit

Navazující magisterské studium je dvouleté, ve formě kombinovaného studia.

obor Sociální práce

Navazující magisterské studium je dvouleté, ve formě kombinovaného studia.