PRAREPO – obchodní partner

 

PRAREPO – obchodní společnost – právo • reality • posudky

PRA – Právo – pro fyzické osoby zahrnují např.: rozvody, majetkové vypořádání po rozvodu, komplexní řešení záležitostí klientů v oblasti občanského práva a rodinného práva; dále v oblasti obchodního práva účast fyzických osob v obchodních společnostech – zejména společnosti s.r.o., a.s. a vypořádání z obchodních společností; kupní smlouvy na nemovitosti, služby spojené s převody nemovitostí, jakož i ostatní smlouvy z oblasti občanského práva. Spolupracujeme s notářskou kanceláří v centru Prahy, je tedy možné zajistit i notářské služby od sepsání závěti, uzavírání společenských smluv, notářské úschovy apod. RE – Reality – Realitní kancelář PO – Posudky – znalecké posudky vypracuje soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti a v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby průmyslové.