Přihláška ke studiu

Zájemci o bakalářské nebo navazující magisterské studium na Mezinárodním institutu podnikatelství a práva vyplní:

tiskopis přihlášky SEVT (administrativní poplatek 500 Kč), tiskopis je k dostání na Mezinárodním institutu podnikatelství a práva, v prodejní síti úředních tiskovin, nebo zde:

Přihláška ke studiu

s přílohami

 doklad o zaplacení administrativního poplatku 500 Kč  pro bakalářské studium ověřenou kopii maturitního vysvědčení  pro navazující magisterské studium ověřené kopie vysokoškolského diplomu a Dodatku k vysokoškolskému diplomu

Vyplněnou a podepsanou přihlášku s přílohami zašlete na adresu:

Mezinárodní institut podnikatelství a práva s.r.o. Slezská 1390/25, 130 00 Praha 3 – Vinohrady

VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY

titulní strana  druh studia – bakalářské studium nebo navazující magisterské studium  forma studia – prezenční studium nebo kombinované studium  vysoká škola – Užhorodská národní univerzita (org. složka MIPP – Praha)  zvolený hlavní jazyk – A (angličtina), N (němčina), R (ruština)

pro bakalářské studium např.:

 studijní program – Právo, studijní obor Právo

pro navazující magisterské studium např.:

 studijní program – Právo, studijní obor Právo a právní věda

další údaje

 osobní údaje – včetně aktuální adresy, příp. kontaktní adresy, telefonu, e-mail  údaje o střední škole – IZO pouze uchazeči s maturitní zkouškou po roce 1999  údaje o zaměstnavateli – uchazeči v zaměstnání, bez potvrzení zaměstnavatele

druhá strana

 prospěch uvedou uchazeči o bakalářské studium za pololetí závěrečného ročníku a potvrzení střední školou u uchazečů maturujících v roce 2019  prospěch v závěrečném ročníku včetně prospěchu z maturitní zkoušky bez potvrzení střední školou u uchazečů s maturitou před rokem 2019

třetí strana

 datum a podpis uchazeče  lékařské vysvědčení – pouze u cizinců (ke dni zápisu ne starší 30 dnů)  údaje o předchozím studiu na vysoké škole – uchazeči o navazující magisterské studium

Bankovní spojení

číslo účtu: 2501309224/2010 banka: Fio bank, a.s. variabilní symbol: rodné číslo uchazeče

Termín pro podání přihlášek:

od 5. 2. 2019 do 31. 8. 2019 pro uchazeče hlásící se ke studiu na akademický rok 2019/2020 (tj. od září 2019)

Při podání přihlášky do 15. 6. 2019 a zápisu do 30. 6. 2019 obdrží student slevu ve výši 7 % z ceny školného na první semestr studia.

Při podání přihlášky do 30. 6. 2019 a zápisu do 31. 7. 2019 obdrží student slevu ve výši 5 % z ceny školného na první semestr studia.

Přijímací řízení na Mezinárodním institutu podnikatelství a práva probíhá zjednodušenou formou, bez přijímacích zkoušek.

Pro přijetí ke studiu jsou rozhodující závěry přijímací komise. V závislosti na počtu přihlášených může být u uchazečů o bakalářské studium rozhodnutím rektora přihlédnuto rovněž k výsledkům středoškolského studia a předchozí praxi uchazečů.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží uchazeči písemně.