Rozpis soustředění

Rozpis studijních soustředění v zimním semestru akademického roku 2019 / 2020 pro kombinované bakalářské studium studijních oborů Právo, Účetnictví a finance podniku a kombinované navazující  magisterské studium studijních oborů Právo a právní věda

  Výukové období:    Termíny studijních soustředění:    A./    I. ročník kombinovaného bakalářského studia – obor Právo II. ročník kombinovaného bakalářského studia – obor Právo I. ročník kombinovaného navazujícího magisterského studia – obor Právo a právní věda
  • 22. – 23. 1. 2020
  • 12. – 13. 2. 2020
  • 4. – 5. 3. 2020
  • 15. – 16. 4. 2020
  • 20. – 21. 5. 2020 
B./    

II.  ročník kombinovaného navazujícího magisterského studia – obor Právo a právní věda

III. ročník kombinovaného bakalářského studia – obor Účetnictví a finance podniku

III. ročník kombinovaného bakalářského studia – obor Právo

  • 29. 1. 2020
  • 19. 2. 2020
  • 11. 3. 2020
  • 22. 4. 2020
 

Zkouškové a zápočtové období bude probíhat v termínech dle harmonogramu akademického roku